MFii จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

 

 

 

             

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)
ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ "Successful Entrepreneurs" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจตและแชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ณ ห้อง 301 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยมี คุณ นพพล อนุกูลวิทยา Co-founder & COO of Take Me Tour มาแชร์ประสบการณ์การค้นหาและทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการแชร์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากประสบการณ์จริง