มหาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรวงข้าว "Lanadene Jasmine Rice Age Defying Facial Cream"

  

 

                                     

 

                                  

 

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ผลงานวิจัย "การเตรียมสารสกัดรวงข้าวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอาง" 
จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดความหมองคล้ำ และลดเลือนริ้วรอย ซึ่งผู้วิจัยผลงานนี้คือ ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล 
และ ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับงบสนับสนุนจาก สวก. เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงสิทธิร่วมกัน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)