การจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้ารับบริการและความช่วยเหลือจาก MFii ครั้งที่ 3 ปี 2560

 

 

         

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ ครั้งที่ 3 ปี 2560 เพื่อเข้ารับบริการและความช่วยเหลือจาก MFii
โดยครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น 6 ราย ซึ่งจะได้มีการส่งต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
ไปยังโครงการต่างๆ ในความดูแลของ MFii ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับบริการอีกครั้ง
ในช่วงเดือนกันยายน 2560 หากท่านที่สนใจ ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้ที่ MFii
เบอร์ 053-917011 ค่ะ