MFii นำผู้ประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน และหลักเกณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในห้าง Central Airport Plaza Chiangmai