MFii นำผู้ประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน และหลักเกณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในห้าง Central Airport Plaza Chiangmai

  

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 MFii นำผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จำนวน 40 คน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดจำหน่ายในห้าง Central Airport Plaza Chiangmai
โดยมีคุณกิตติภพ อินต๊ะปัน หัวหน้าแผนก Northern Village และกาดหลวง ให้การต้อนรับ