MFii นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรม การตลาดและการพัฒนาแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมในยุคดิจิทัล

 
 

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 MFii นำผู้ประกอบการ คุณอนงค์นุช ต๊ะคำ บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด
เข้าร่วมการอบรม การตลาดและการพัฒนาแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมในยุคดิจิทัล
ณ ห้อง Ballroom3 โรงแรม Holiday Inn Bangkok เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงการสร้างแบรนด์ 4.0 และการตลาดในยุคดิจิทัล