แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ MFUNSP ได้รับรางวัล NSP Innovation Award 2017