MFii ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในการจัดตั้งบริษัทกลุ่ม TRIBES กลุ่มธุรกิจชา กาแฟ ในจังหวัดเชียงราย

 
 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 MFii นำโดยคุณชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ MFii
ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในการจัดตั้งบริษัทกลุ่ม TRIBES กลุ่มธุรกิจชา กาแฟ ในจังหวัดเชียงราย
เพื่อร่วมกันผลักดันและเพิ่มมูลค่าธุรกิจของจังหวัดเชียงรายให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้น