MFii นำผลิตภัณฑ์ Number 333 เข้าร่วมนำเสนอในงาน "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว"

  

  

วันที่ 24 เมษายน 2560 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา MFii
ได้นำผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยด หรือ Number 333
(ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของอาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์)
เข้าร่วมนำเสนอในงาน "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว"
โดยนำเสนอแก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยด หรือ Number 333
สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ M-Store หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-917020-1 (มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)