ผู้ประกอบการ MFUNSP เข้าร่วมแข่งขัน NSP Innovation Award 2017