MFii ร่วมงานเปิดสินเชื่อ SMART SMEs 4.0

 

  
 

วันที่ 3 เมษายน 2560 MFii ร่วมงานเปิดสินเชื่อ SMART SMEs 4.0
ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
และการแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำไปประกอบธุรกิจ