MFii ให้ความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ

  

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา MFii โดยนางสาวกิตติยา อุปถัมภ์
ได้อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ในหัวข้อ "Patent Searching and Patent Mapping"

ทั้งนี้ หากสำนักวิชาหรือหน่วยงานใดต้องการให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน
สามารถแจ้งได้นะครับ MFii จัดอบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ