ทีม Pledges เข้าแข่งขันกิจกรรม Digital Startup

 

 

 

21 มีนาคม 2560 ทีมนักศึกษา ตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทีม Pledges
เข้าแข่งขันกิจกรรม Digital Startup การประกวดโครงการ Angel in the city รอบคัดเลือกรอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีมทั่วประเทศ) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล