MFii ขอแสดงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำหรับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

  

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 MFii ขอแสดงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้วิจัยผลงานเรื่อง "การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสี" 1 ใน 20 นักวิจัย ซึ่งได้รับรางวัลแสดงความยินดีจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สำหรับการได้รับรางวัลดีเด่นทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ และนำผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด (Number 333)
เข้าร่วมจัดแสดงในนามผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวก. ภายในงาน "การขับเคลื่อนงานวิจัยเกษตรสู่ Thailand 4.0" ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม Number 333
สั่งซื้อได้โดยตรงกับ M-Store หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-917020-1 (มีบริการส่งให้ทางไปรษณีย์ไทยครับ)