MFii และนักวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมกาแฟวาวีออร์แกนิก

 

 

วันที่ 8 มีนาคม 2560 MFii และนักวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมกาแฟวาวีออร์แกนิก
โดยมีคุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ ซีอีโอกาแฟวาวีให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ผลิตและฝึกอบรม
พร้อมรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป