MFii นำผู้ประกอบการร่วมงาน 7 Innovation Award 2017


  
 


7 มีนาคม 2560 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย"
และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award 2017
อีกทั้งยังได้นำผู้ประกอบการ บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด ผู้ประกอบการโครงการ IRTC
เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เชิญมาพบกันได้นะคะ