IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"


 
 

 

กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"

วันที่ 23 ก.พ.2560 MFii ได้จัดกิจกรรม IP for MFU ให้กับส่วนพัสดุ

โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของลิขสิทธิ์ และการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ขอขอบพระคุณส่วนพัสดุมา ณ โอกาสนี้นะคะ ที่ให้ความสนใจทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานใดสนใจกิจกรรม IP for MFU ติดต่อ MFii ได้นะคะ โทรเลยค่ะ 053 917014