ทีม Pledges ตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบ 4 (40 ทีมทั่วประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา ตัวแทน Tech Startup Club มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทีม Pledges
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 เข้าสู่การคัดเลือกรอบ 4 (40 ทีมทั่วประเทศ) ในกิจกรรม Digital Startup
การประกวดโครงการ Angel in the city ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล
และจะได้รับเงินรางวัลรวมในรอบนี้กว่า 130,000 บาท

#digitalstartup