เสวนาหัวข้อ "เทคนิคสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว"

 
 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 MFii ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ
จัดเสวนา ในหัวข้อ "เทคนิคสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว" ณ ห้อง 102 อาคารเรียนรวม 3 (C3) 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนริสา ลีละถาวรปัญญา
อดีตรองบรรณาธิการ นิตยสาร Lonely Planet ประเทศไทย
ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท นะโม คิดดี จำกัด ผู้ผลิตงานสื่อทั้งทางด้านเนื้อหาและดีไซน์ ที่สร้างสรรค์ผลงานให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายถึงเทคนิคการเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ การจัดวางรูปแบบสื่อ ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในด้านการท่องเที่ยว
และยังมีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้จับกลุ่มทำ workshop ในการนำเสนอทริปการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย