กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"

กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"

วันที่ 21 ธ.ค. 2559 MFii ได้จัดกิจกรรม IP for MFU ให้กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของลิขสิทธิ์ และการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงานใดสนใจกิจกรรม IP for MFU ติดต่อ MFii ได้นะคะ โทร 053 917014 (ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา)