พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกับ 16 สถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร