เด็กมฟล.เจ๋ง คว้า 3 ใน 9 ทีม เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขัน Research to Market : R2M 2017 ระดับประเทศ

 

 

 

 

 

เด็กมฟล.เจ๋ง คว้า 3 ใน 9 ทีม เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขัน Research to Market : R2M 2017 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ทีม 
- ทีม 60+ ผลิตภัณฑ์ 60+ watch นาฬิกาแจ้งเตือนการล้มสำหรับผู้สูงอายุ 
ผลงาน อ.ดร.สุรพงษ์ อุตมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทีม Camellia ผลิตภัณฑ์ เจลต้านเชื้อราจากสารสกัดกากเมล็ดชาน้ำมัน 
ผลงาน อ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ทีม Dermacure ผลิตภัณฑ์ แชมพูต้านเชื้อราบนผิวหนังสำหรับสุนัขและแมว 
ส่วนหนึ่งของผลงาน อ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 21 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัย ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market : R2M 2017
ซึ่งเป็นการแข่งขันการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่