คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ TLO ปีงบประมาณ 2559

 

 

 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย ผอ.สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการ TLO ปีงบประมาณ 2559

พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน