มฟล. ร่วมกับ SIPA จัดกิจกรรมเปิด Tech Startup Club

 

 

 

30 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

จัดกิจกรรมเปิด Tech Startup Club และอบรมการสร้างแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

และอาจารย์นชา ชลดํารงค์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิด Tech Startup Club ณ M Square ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง