มฟล. ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตรแก่บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด ต่อยอดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.พนม วิ​ญ​ญายอง รองอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร เลขที่ 10018 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวดำ

ให้แก่ บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด โดยมี นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผม​ แบรนด์ ACTRA​

โดยมีอาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผู้วิจัยผลงานดังกล่าวร่วมเป็นสักขีพยาน