ภาพบรรยกาศ กิจกรรม "R2M Bootcamp ระดับภูมิภาค"

 

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 อาจารย์ปรัศนีย์ ณ คีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2560 (Research to market Northern : R2M 2017) ซึ่งเป็นโครงการการประกวดวางแผนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปต่อยอดในรูปแบบของแผนศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรม Bootcamp ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านกลางดอย รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบกัน รอบการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป