ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "R2M MFU Boot Camp 2016" และกิจกรรม "R2M Contest 2016"

 

   

 

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 MFii ได้จัดกิจกรรม "R2M MFU Boot Camp 2016" และจัดกิจกรรม "R2M Contest 2016" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการวางแผนนำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (Research to Market Thailand 2016 : R2M 2016)