ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2559

                                             ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนภายในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยผลงานทั้งสิ้น 11 ผลงาน  ดังนี้

                                      1. 10672-กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา

                                      2. 10705-อิมัลชั่นที่ไม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว

                                      3. 10747-กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดมาตรฐานผลไม้ที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อีลาสเตสและคอลลาจีเนส

                                      4. 11045-กรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากรวงข้าว

                                      5. 11339-ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

                                      6. 11418-กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง

                                      7. 11770-สูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากชาอัสสัมเป็นส่วนประกอบ

                                      8. 11910-กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดเสาวรส

                                      9. 11980-นาโนคอมโพสิตชีวภาพของอนุพันธ์ไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลสจากเปลือกสับปะรด

                                     10. 11981-นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลส

                                     11. 11982-เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง

 

                             

 

                                        สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม จึงขอแสดงความยินดีแก่มหาวิทยาลัยและคณะนักวิจัยมา ณ ที่นี้

                                       ทั้งนี้หากผู้ประกอบการท่านในต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสอบถามข้อมูลผลงานวิจัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 053-917014