MFUNSP นำผู้ประกอบการร่วมงาน NSP Innovation Fair 2016

  

  

  

  

  

  

  

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP) ภายใต้การดำเนินงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
นำผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธงาน NSP Innovation Fair 2016 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งภายในงานมีสินค้าจากผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายมากมาย อาธิ เช่น เครื่องสำอางจากเห็ดถั่งเช่า, น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร, เครื่องสำอางจากกวาวเครือ,
เครื่องดื่มรังนกแท้,ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา, แคบหมูสูตรโบราณ ,ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักง่านจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

โทรศัพท์ 053 917011 (ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม)

โทรสาร 053 917004

E-mail: mfii@mfu.ac.th