MFii นำผู้ประกอบการ ร่วมแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) ในหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล"

 

 

 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคุณโศรยา พรินทรากุล
บริษัท เชียงรายโฮมเมดไอศกรีม จำกัด ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมอบรมและแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (pitching) ในหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่สากล"
และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ราย จาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเข้าร่วมงาน Entrepreneur day
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559
โดยได้นำผลิตภัณฑ์ E-Z icy ice cream mixed powder เข้าร่วมแสดงสินค้า และ matching ธุรกิจ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม Hong Kong Science and Technology Park

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดธุรกิจ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม MFii

M Square ชั้น 2 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 053 917011 (ฝ่ายพัฒนาวัตกรรม)

โทรสาร 053 917004

E-mail: mfii@mfu.ac.th