MFii นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาร่วมแสดงงาน Technology show ครั้งที่ 1/2559 ประจำภูมิภาค

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญา "เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาอัสสัม" และ "วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวดำที่มีความคงตัวสูง"

ร่วมนำเสนอในงาน Technology show 1/2559 ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อส่งต่องานวิจัยให้กับผู้ประกอบการนำไปผลิตและพัฒนาต่อไป

 

ผู้สนใจงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

M Square ชั้น 2 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์ 053 917 014 (ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)

โทรสาร 053 917 004

E-mail: mfii@mfu.ac.th