MFii ร่วมงาน Thialand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)
ร่วมงาน Thialand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ซึ่งมีผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมจัดแสดงกว่า 150 ผลงาน
พร้อมข้อเสนอพิเศษค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 30,000 บาท และชำระ Loyalty Fee เพียง 2%
โดยในงานนี้มหาวิทยาลัยได้นำงานวิจัยเครื่องสำอางทีมีส่วนผสมของสารสกัดชาอัสสัม
และวิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวดำที่มีความคงตัวสูงเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย