ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่(Innovative Startup)
อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ MFii เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมกับธนาคารออมสิน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
มาแล้วจ้า !!!! STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสำนักวิชา ที่สนใจเข้าร่วมเสนอแนวคิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแข่งขันรับเงินรางวัลสนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์ กว่า 50,000 บาท!!!
กิจกรรม IP for MFU "หัวข้อที่คุณสนใจ ในเวลาที่คุณกำหนด"
MFii ต้อนรับคณะดูงานผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสวนาหัวข้อ "เทคนิคสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "ใช้การตลาดคิด สร้างธุรกิจสมัยใหม่"

ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมการประชุม “แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงรายในยุค New Normal” ร่วมกับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MFii จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการ ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 2/2561
MFii จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การวินิจฉัยสถานประกอบการ”

ดูทั้งหมด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง