ผลงาน - ด้านนวัตกรรมคุณโศรยา พรินทรากุล

บริษัท เชียงรายโฮมเมด ไอศกรีม จำกัด
รับจ้างผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโฮมเมด (แบรนด์ Happy Plus และ E-Z  Icy)
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาสูตรไอศกรีมน้ำตาลน้อยเพื่อสุขภาพแบบพร้อมทาน และแบบผง
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า
- พัฒนาการบริหารจัดการโรงงาน และกระบวนการผลิต
- พัฒนาเครื่องหยอดไอศกรีม
- การขอรับมาตรฐานโรงงาน GMP
- การเชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ (แบรนด์ เป็นสุข)
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวออร์แกนิค
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 
 
 

คุณพิกุล เจริญคำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิงเยี้ยนเป่ารังนก
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รังนก
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รังนกแท้
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และสื่อประชาสัมพันธ์
- พัฒนาเครื่องอบอนามัยระบบพลังงานความร้อน ร่วมกับรังสียูวี
  สำหรับพัฒนาการแปรรูปรังนกอบแห้ง
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 
  

คุณภรศศิร์ วันชัย
บริษัท เวิลด์โกรว์ จำกัด
บริษัท คิวไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/
บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ โปรดักส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
- ให้คำปรึกษาการสร้างโรงเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
- พัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และสื่อประชาสัมพันธ์
- พัฒนาการบริหารจัดการ และคำปรึกษาด้านบัญชี
- วิเคราห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรน้ำลูกหม่อนผสมถั่งเช่า
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 

 

 
 

คุณศิราณี สุดจะตา
วิสาหกิจชุมชนศิราณีแคบหมูสูตรโบราณ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคบหมู
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
- พัฒนาเตาอบแห้งหนังสุกร
- พัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ไมโครเวฟ
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 

 
 

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาขาว (ความคงตัวในสถานะของเหลวของสารสกัดชาขาว)

  

 

คุณชาญชัย ชุติมาชมพู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด Youcai coffee
ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วและเมล็ดกาแฟคั่วบด
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
- พัฒนาการบริหารจัดการ และให้คำปรึกษาด้านการบัญชี
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 


  

คุณมณีรัฐ เขมะวงศ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้หอมโฮมแอนด์ฟาร์ม
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แยมจากผลไม้
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมผลไม้ออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ
- ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนนิติบุคคล
- ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

  


 

คุณบุษยรัตน์ ผัดพล
บริษัท รวยบุญ กรุ๊ป จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนากระบวนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร
- ให้คำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด 

 


 

คุณเสริมไสว คันทะพรหม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินบล็อก ซีแอลซี คอนกรีตมวลเบา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
- พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 
 


 

คุณธรรมพลก์ ศรีสกุล
บริษัท ผาธรรม จำกัด / บริษัท ท่าจำปี จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องสังเคราะห์เลี้ยนแบบหินอ่อน
- ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด
 

 


 

คุณวราวุฒิ อินทรพานิช
บริษัท พี วิน โปรดักส์ จำกัด
ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูป และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุชีวมวล


  


 

คุณกนกวรรณ ปัญญาฟู
บริษัท ชลสุวรรณ จำกัด
บริการสปา ร้านอาหาร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาคุณภาพน้ำมันนวดจากสมุนไพร
- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร
- ให้คำปรึกษาการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

  


 

คุณเพ็ญพรรณ วิศิษฐฎากุล
บริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนากลิ่นผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วดาวอินคา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา
- พัฒนาภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

  


 

คุณสง่า อิ่นคำ
บริษัท เอ็มจี คอร์ดี้โกลด์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดถั่งเช่า และจำหน่ายเห็ดถั่งเช่า
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า
- พัฒนาคุณภาพ และเพิ่มปริมาณผลผลิต และสารทางยาเห็ดถั่งเช่า
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

  


 

คุณวีรพณ ปฐวินทรานนท์
บริษัท ปฐวิน จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาด
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่มีนาโนซิลเวอร์
- ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์การระคายเคืองและความพึงพอใจในอาสาสมัคร

 
 


 

คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส
บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
รับจ้างผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดสมุนไพรในอาสาสมัคร 

 
 

คุณชนกานต์ มาระเนตร์/คุณลวิตรา เตียบฉายพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกานคอสเมติก
รับจ้างผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
บริการที่ได้รับ
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Chavitra
- ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และบัญชี
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด

 

  

คุณอนงค์นุช ต๊ะคำ
บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
โครงการที่เข้าร่วม
- โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
- โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บริการที่ได้รับ
- ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนนิติบุคคล
- ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และบัญชี
- ให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- เชื่อมโยงเครือข่าย และส่งเสริมด้านการตลาด